ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

(żywienie i godziny dodatkowe)

naliczana jest za zakończony miesiąc zgodnie z wskazaniami z punktualnego przedszkolaka

W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2020 dokonywana jest płatność

za miesiąc PAŹDZIERNIK 2020

termin płatności 16.11.2020

 

 opis od przelewu: Imię i Nazwisko DZIECKA nr XXXX

żywienie (kwota), godziny (kwota)

 

 NR RACHYNKU DO WPŁAT ZA ŻYWIENIE I GODZINY   95 84360003 0000 0003 8481 0005

Wpłata na radę rodziców naliczana jest za miesiąc bieżący

NR RACHUNKU DO WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW        63 84360003 0000 0026 1570 0001

wpłaty na radę rodziców dokonane w IV, V, VI 2020 zostały przeniesione na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

 GRUPA ZUCHY

 

Lp

wpłata na

Radę Rodziców

 

Wyżywienie

wyżywienie + odsetki

Godziny dodatkowe

 godziny + odsetki

 5087  20,00 77,00  ZW
 5004   0,00 98,00
 ZW
 5078   0,00 154,00  zw
 5088   0,00 18,00 zw
 20024   0,00 112,00  zw
 20026  20,00  119,00  zw
 5104   0,00  224,43  zw
 5030  20,00  154,00 zw
 5089  20,00 154,00 zw
 5085  20,00  122,72 zw
 5035  20,00 154,00 zw
 5015  20,00 140,00
zw
 5080   0,00 77,00 zw
 5017  20,00 140,00  zw
 15189  20,00 105,09  zw
 5091  20,00 112,00 zw
 5058   0,00 154,00
 zw
 20059   0,00 140,00  zw
 5021  20,00 112,00  zw
 5074   0,00 140,00 zw
 5084  20,00  105,00 zw
 5083   0,00 154,00  zw
 20069  20,00 154,00 zw
 5094  20,00  154,00 zw
 5095  20,00  96,00  zw
5079  20,00 133,13 zw
       
   

 

GRUPA DELFINKI

 

 
5106 263,00 161,72 zw
5096  0,00 112,00 41,00
5002 20,00 70,00 21,00
5049 20,00 154,00 44,00
5049 20,00 154,00 44,00
5050  0,00 154,00 52,00
5107 20,00 60,00 0,00
JK 5123
20,00 77,00 0,00
5027  0,00 102,00 zw
20024  0,00 84,00 30,00
5108 20,00 132,00 0,00
KM 5124
20,00 154,00
0,00
5031  0,00 0,00 0,00
5067  0,00 98,13 40,05
5068 20,00 98,00 22,00
5109  0,00 105,00 0,00
5101  0,00 77,00 35,00
5110 20,00 152,00 45,04
5016 20,00 126,00 0,00
5092  0,00 105,00 0,00
20056  0,00 147,00 zw
5057  0,00 132,00 8,00
5111 20,00 78,00 0,00
5022 20,00 114,00 0,00

 

        

GRUPA BIEDRONKI

 

Lp

wpłaty na

Rade Rodziców

 

Wyżywienie

wyżywienie + odsetki

Godziny dodatkowe

godziny + odsetki

 5112   0,00 96,00 42,00
GD  5125
 20,00 48,00
 0,00
 5113   0,00 77,00  25,00
 5097  20,00  91,00 27,00
 5114  20,00 41,34  7,00
 5115  00,00  98,00 55,00
 LM  5126
 20,00  70,00 32,00
 5116  20,00  66,00 2,00
 5079  20,00  140,12  41,03
 5034   0,00 98,00  34,00
 5117   0,00 56,00 23,00
 5099  20,00 102,00 13,00
 5100  26,00 21,00 44,12
 5048  20,00 98,00 37,00
 5118  20,00  112,00 49,00
 5102  00,00 133,11
52,05
 5119  20,00

 91,09

27,03
 10068  00,00 133,00

42,00

PM   5127
 20,00 60,00

0,00

5120  20,00 36,00  3,00
5021  20,00  77,26  39,10
SM  5128
 20,00 84,00  6,00
SD  5041
 20,00 112,00  32,00
 5122  20,00 42,00 7,00
20071  20,00 21,07 7,02
       

 

GRUPA MISIE

Lp

wpłaty na 

Rade Rodziców

 

Wyżywienie

wyżywienie + odsetki 

Godziny dodatkowe

godziny + odsetki 

 AN 18000
 20,00 35,00 0,00
5087  20,00  66,91 4,03
5060  20,00  84,49  29,00
 GG   5129
  0,00 0,00  0,00
 JI     5130
  0,00  42,00  13,00
 KB    5131
 20,00 21,00  0,00
 MoM 5132
 20,00 49,00 17,00
 MuM 5133
 20,00  63,00 20,00
 5109  20,00  105,00 51,00
 NB  5134
 33,00 105,00  35,00
 PJ   5135
 18,00 77,00  35,00
 5080  27,00  77,00  33,00
 RP  5136
  0,00 0,00
 0,00
 SZ  5137
 20,00  112,00 32,00
 5095  20,00 96,00
0,00
 WM 5138
 40,00 84,00 27,00
5086  20,00 36,00 1,00

Facebook Likebox Slider